SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

44.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/ 20) Općinsko vijeće Punat, na 29. sjednici, održanoj dana 16. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju Općine Punat kao osnivača
Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Punat kao dugogodišnji pridruženi član Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko -goranske županije, OIB 07103881876, sa sjedištem u Ravnoj Gori, Stara Sušica, Karolinska cesta 87 (u daljnjem tekstu: Centar), pristupa Centru kao osnivač.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Punat na potpisivanje Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u svojstvu osnivača.

Općina Punat sufinancirat će rad Centra i provedbu njegovih programa i aktivnosti u godišnjem iznosu koji je određen Sporazumom o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Punat na sklapanje svih potrebnih akata, imenovanje predstavnika Općine Punat u Stručno vijeće Centra te poduzimanje svih radnji s ciljem djelovanja Centra iz članka 1. ove Odluke, u granicama njegovih zakonskih ovlaštenja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-9

Punst, 16. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr