SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

43.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/ 20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim
parkiralištima na području Općine Punat

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na javnim parkiralištima na području Općine Punat Komunalnog društva »Črnika« d.o.o. sa sjedištem u Puntu, Obala 72, OIB: 01052285357, kojem društvu je povjereno obavljanje uslužne komunalne djelatnosti - usluge parkiranja na području Općine Punat.

Članak 2.

Opći uvjeti objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, na mrežnim stranicama Općine Punat te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-8

Punat, 16. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr