SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

41.

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/ 19) i odredbe članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/ 20), Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj 16. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Punat (»Službene novine primorsko- goranske županije« broj 3/20) u daljem tekstu: Odluka, u članku 3. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»U cilju osiguravanja što više razine kvalitete korištenja dijela naselja Punat na predjelu Buka potrebno je ovim dopunama Plana osigurati primjerene uvjete smještaja i gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi u neposrednoj blizini lokacije gdje se planira gradnja obiteljskih hotela i kuća za odmor.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. Odluke dodaje se alineja 5. koja glasi:

» - utvrđivanje uvjeta smještaja i gradnje, rekonstrukcije i dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na k.č. br. 4806/5 k.o. Punat.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-6

Punat, 16. lipnja 2020.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr