SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 29. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/19, 3/20 i 11/20) članak 12. stavak 5. mijenja se i glasi:

»Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sport

ske i kulturne namjene, poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, kao i za druge namjene.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-20-5

Punat, 16. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr