SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 21. Srijeda, 17. lipnja 2020.
OPĆINA PUNAT

38.

Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/16, 27/16, 11/17 i 11/20) općinski načelnik donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka
javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Članak 1.

U Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za osnivanje prava građenja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Jasna Bušljeta, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje

2. Anamarija Rimay Bjelobaba, viša stručna suradnica za pravne poslove

3. Branko Orlić, dipl. ing. arh.

Članak 2.

Povjerenstvo provodi postupke javnih natječaja za osnivanje prava građenja koji se provode prema odredbama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Punat.

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:

- nakon proteka roka utvrđenog javnim natječajem preuzima pristigle ponude,

- otvara ponude pristigle u natječajnom roku, utvrđuje njihov sadržaj, provjerava potpunost dostavljene dokumentacije i

- sastavlja zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te ga dostavlja općinskom načelniku.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva ne mogu sudjelovati u radu ako se oni sami, njihovi bračni/izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj odnosno posvojenik člana Povjerenstva natječu za nekretnine izložene natječaju.

Odluku o izuzeću člana Povjerenstva i imenovanju drugog člana u slučajevima iz prethodnog stavka donosi općinski načelnik.

Članak 4.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-02/20-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-17

Punat, 18. svibnja 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2147&mjesto=51521&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr