SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

38.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja
za 2019. godinu

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostvarenim viškom poslovanja na računu 92211 podmirit će se iskazani manjak primitaka od nefinancijske imovine na računu 92223 i manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222.

Članak 3.

Struktura utvrđenog rezultata prema izvorima je sljedeća:

manjak općih prihoda 1.490.309,07 kn

višak namjenskih prihoda 2.605.640,36 kn.

Višak prihoda za raspodjelu u sljedećem razdoblju iznosi 1.115.331,29 kn.

Članak 4.

Višak namjenskih sredstava ostvaren u 2018. i 2019. godini od naknada za koncesije na pomorskom dobru prenosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine i biti će utrošen za financiranje projekta uređenja obalnog dijela naselja Baška, kako slijedi:

- 1.303.914,67 kn u 2020. godini

- 1.301.725,69 kn u 2021. godini.

Nakon provedbe ove Odluke iznos od 1.490.309,07 kn prenosi se na manjak prihoda poslovanja koji će se pokriti u 2020. godini.

U iznosu manjka općih izvora sadržan je nepokriveni manjak od 851.779,00 kn za rashode nastale na projektu izgradnje reciklažnog dvorišta, koji se financiraju sredstvima iz EU-a, koja će se doznačiti u 2020. godini.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-7

Baška, 8. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2146&mjesto=10007&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr