SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

36.

Na temelju članka 114 b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/ 14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana raspodjele sredstava spomeničke
rente za 2020. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/19), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 68.730,00 kuna po osnovi površine objekata u kojima se obavlja gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom kulturnom dobru ili na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Financijska sredstava iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se za provedbu sljedećih Programa:

-oborinska kanalizacija
Trg Vladimira Nazora 19.628,00 kn,

- oborinska kanalizacija Ulica Gorinka 12.529,00 kn,

- izgradnja puta Gorinka - D102 36.573,00 kn.«

Članak 2.

Ovaj Plan stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-15

Baška, 8. lipnja 2020.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr