SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

31.

Temeljem članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/ 15, 27/17, 04/08, 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi i
obrazovanju na području Općine Baška u 2020. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2020. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/19) članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste, utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Baška u istima, te sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Baška za 2020. godinu:

.sufinanciranje bibliobusa 6.000,00 kn

UKUPNO 6.000,00 kn

Sredstva za potrebe obavljanja djelatnosti iz područja kulture iz prethodnog stavka ovoga članka osiguravaju se u cijelosti iz općih prihoda.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija, Općina Baška će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine Baška za 2020. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:

.financiranje rada dječjeg vrtića 1.894.621,00 kn

.OŠ - izborna nastava; robotika 21.500,00 kn

.sufinanciranje školske marende, izleti, predstave 29.976,00 kn

.sufinanciranje produženog boravka 81.930,00 kn

.sufinanciranje rada voditelja 7.764,00 kn

.Stipendije 131.750,00 kn

.sufinanciranje nabave udžbenika 95.000,00 kn

.sufinanciranje prijevoza učenika i studenata 16.000,00 kn

UKUPNO: 2.278.541,00 kn

Sredstva za zadovoljenje potreba u obrazovanju, od predškolskog odgoja do studija, osiguravaju se u cijelosti iz općih prihoda.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune programa stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-10

Baška, 8. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr