SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 20. Srijeda, 10. lipnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

29.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 8. lipnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
GODIŠNJEG PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE BAŠKA U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određene su građevine komunalne infrastrukture koje će se:

- graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- graditi izvan građevinskog područja

- rekonstruirati

- uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. Javna parkirališta

4. Javne garaže

5. Javne zelene površine

6. Građevine i uređaji javne namjene

7. Javna rasvjeta

8. Groblja i krematoriji na grobljima

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Ovaj Program sadrži procjenu troškova gradnje određene komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2020. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

»Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-8

Baška, 8. lipnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr