SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 19. Ponedjeljak, 1. lipnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

66.

Župan Primorsko-goranske županije, temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/ 18-pročišćeni tekst i 2/20), članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst) i točke VI. Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 10/20), te na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 26. svibnja 2020. godine, slijedeće

IZMJENE PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2020. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, utvrdio je dana 7. travnja 2020. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu.

II.

U tabelarnom dijelu Plana iz točke I. ove Izmjene Plana u rubrici pod rednim brojem 8. Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, u stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist« broj »0« mijenja se brojem »2«, te se u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »0« mijenja u broj » 2«.

III.

U retku »UKUPNO:«, stupcu »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, podstupcu »Magistar struke ili stručni specijalist«, broj »0« mijenja se brojem »2«, a u stupcu »Ukupno planiranih popuna« broj »2« mijenja se brojem »4«.

IV.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, temeljem ove Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, utvrđuje se u Tablici koja je sastavni dio ove Izmjene Plana.

V.

Izmjene Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2020. godinu, primjenjuju se od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-06-02/3-20-14

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr