SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16-Uredba, 67/18 i 126/19), članka 28. točke 18. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije, na 29. sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Ivan Miloš

2. Zdenko Jurčić

3. Neda Pugar

4. Zdenka Badanjak

5. Franjo Talan

6. Boris Šubat

7. Ivan Dubrović

8. Nada Benčić

9. Dean Kršul

10. Manon Giron

11. Ilija Pijetlović

12. Slaven Nikolić

13. Jozo Rajkovača

14. Luka Šušić

15. Ljerka Mihić

16. Sandra Svetić

17. Darko Majnarić

18. Tatjana Koželj-Mladenić

19. Čedomir Maksimovski

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-52

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr