SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

50.

Na temelju članka 86.a. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 24a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine« broj 117/19, 32/20, 42/ 20), članka 24. stavka 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 29/19 i 8/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/ 13, 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici od 28. svibnja 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o kratkoročnom zaduživanju Primorsko-goranske županije

I.

Primorsko-goranska županija kratkoročno će se zadužiti radi premošćivanja jaza u dinamici priljeva sredstava i dospijeća obveza, a što je uzorkovano pandemijom koronavirusa.

II.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da, u ime Primorsko-goranske županije, podnese zahtjev za beskamatni zajam Ministarstvu financija.

III.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da, u ime Primorsko-goranske županije podnese zahtjev za opoziv doznačavanja sredstava na ime beskamatnog zajma iz Državnog proračuna kad se za to steknu uvjeti.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-18

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr