SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 18. Četvrtak, 28. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

47.

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13, 102/17 i 1/ 20), članka 28. točke 7. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 29. sjednici od 28. svibnja 2020. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2019. godinu ostvaren je kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2019. godinu, te izvršenje rashoda po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2019. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2019. godinu objavljuje se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

 

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-11

Rijeka, 28. svibnja 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2144&mjesto=00001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr