SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 17. Četvrtak, 21. svibnja 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

44.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst i 2/20) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/ 15, 3/16 i 19/16-pročišćeni tekst), a u svezi s Uputom Povjerenika za informiranje RH o primjeni članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13 i 85/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana 30. ožujka 2020. godine, donio je

ODLUKU
o određivanju Službenika za informiranje iz djelokruga
rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Odlukom Župana od 20. lipnja 2016. godine službenom osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno Službenikom za informiranje Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Službenik za informiranje) određena je Martina Požarić, mag.iur., službenica u Uredu Županije (»Službene novine« broj 16/16).

Ovom Odlukom određuje se službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, odnosno Službenik za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: Službenik za informiranje Upravnog odjela).

Članak 2.

Za Službenika za informiranje Upravnog odjela određuje se Loriana Ljutić, mag.iur.

Članak 3.

Službenik za informiranje Upravnog odjela brine o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: Zakon) i koordinira rad u vezi s provedbom Zakona u Upravnom odjelu i svim njegovim ispostavama.

Službenik za informiranje Upravnog odjela potpisuje akte kojima se rješavaju pojedinačni zahtjevi za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija iz djelokruga rada Upravnog odjela, kao i akte u slučajevima rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kada zamjenjuje Službenika za informiranje.

Službenik za informiranje Upravnog odjela i Službenik za informiranje međusobno se zamjenjuju u slučaju spriječenosti i odsutnosti s rada (za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, bolovanja i dr.).

Članak 4.

Službenik za informiranje i Službenik za informiranje Upravnog odjela međusobno surađuju, vode jedinstveni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija i koordiniraju prikaz ukupnog broja podnesenih zahtjeva za pristup ili ponovnu uporabu informacija pri podnošenju Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske godišnjeg izvješća o provedbi Zakona.

Pisane zahtjeve za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i zahtjeve zaprimljene e-mailom, zaprima Službenik za informiranje, koji ih ovisno o sadržaju prosljeđuje na rješavanje Službeniku za informiranje Upravnog odjela.

Usmeni zahtjev može se izjaviti direktno i Službeniku za informiranje Upravnog odjela.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/20-01/12

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-20

Rijeka, 30. ožujka 2020.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr