SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Na temelju članka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/ 19.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine dana 7. svibnja 2020. godine, donosi sljedeći

PLAN PRIJMA U SLUŽBU
ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine (u nastavku teksta: Upravni odjel) za 2020. godinu.

Članak 2.

Plan prijma sadrži broj sistematiziranih radnih mjesta, stanje popunjenosti radnih mjesta u Upravnom odjelu, broj vježbenika, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika, temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 16/16., 26/17., 13/18. i 24/18.), a sve prema tabelarnom prikazu koji čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/20-01/1

Ur. broj: 2107-03/20-03-1-5-1645

Bribir, 7. svibnja 2020.

VINODOLSKA OPĆINA

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr