SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA PUNAT

36.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom obavlja se raspodjela rezultata utvrđenog financijskim izvještajima za 2019. godinu kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - 2.237.433,88 kn

-MANJAK PRIHODA OD
NEFINANCIJSKE IMOVINE - 2.388.357,86 kn

Članak 2.

Manjak prihoda od nefinancijske imovine pokriva se viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.388.357,86 kn.

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele utvrđeno je sljedeće:

- Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.623.917,24

- Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.774.841,22

Članak 4.

Višak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2020. godinu, utvrđen Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna, sastoji se od sredstva u iznosu od 1.623.917,24 kn:

- Prihoda od spomeničke rente u iznosu od 35.958,35 kn

- Prihoda od prodaje poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 3.145,43 kn

- Tekućih pomoći od HZZ, HZMO, HZZO - vježbenici u iznosu od 4.344,54 kn

- Prihoda od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 454.583,36 kn

- Općih prihoda i primitaka u iznosu od 1.125.885,56 kn

Utrošak navedenih sredstava biti će predviđen Izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. godinu.

Preostali dio manjka u ukupnom iznosu od 1.774.841,22 kn pokivat će se način utvrđen Programom mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka donesenog na 18. sjednici Općinskog vijeća održanoj 22. ožujka 2019. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-20-13

Punat, 12. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51521&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr