SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19), članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11 i 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava
za financiranje aktivnosti političkih stranaka
i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću
Općine Punat za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama u preambuli Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/19) ispred teksta: »članka 31. Statuta Općine Punat« mijenja se pravni temelj te sada glasi:

»Na temelju članka 96. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19 i 98/19), članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11 i 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17)«

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.«

Članak 3.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Članak 7. stavak 3. i 4. mijenja se i glasi:

»Nezavisni vijećnici mogu se odreći prava na redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Punat za 2020. godinu dostavom pisane izjave Općinskom vijeću Općine Punat te se dana izjava ne može povući.

U slučaju iz stavka 3. ovog članka nezavisni vijećnik nema pravo na financiranje iz Proračuna do isteka proračunske godine, a financijska sredstva koja pripadaju nezavisnom vijećniku ostaju u Proračunu Općine Punat.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-20-6

Punat, 12. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr