SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 78. i članka 95. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/ 18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/18, 10/ 19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat je na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 2/19) u članku 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 2. ovog članka.«

Članak 2.

U članku 15. dodaje se stavak 3. i 4. koji glasi:

»(3) Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa koji su ostvarili pravo na oslobađanja sukladno člancima 12. - 14. ove Odluke, gube pravo na oslobađanje u slučaju izmjene građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora te su dužni iznos za koji su oslobođeni uplatiti u Proračun Općine Punat.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, donijet će se novo rješenje o komunalnom doprinosu.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/3

Ur. broj: 2142-02-01-20-5

Punat, 12. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr