SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
GRAD KRK

25.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 11. svibnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje Ponikve
eko otok Krk d.o.o. Krk za nabavu radnog stroja

Članak 1.

Daje se suglasnost društvu Ponikve eko otok Krk za zaduživanje putem kratkoročnog kunskog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d. u iznosu od 596.000,00 HRK, radi financiranja nabave radnog stroja za kompostanu, pod sljedećim uvjetima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. dužno je Gradu Krku odmah po sklapanju dostaviti ugovor o kreditu kako bi Grad u roku od 8 dana mogao isti dostaviti Ministarstvu financija.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. dužna je Gradu Krku kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku 5 dana po proteku kvartala.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 403-02/20-01/05

Ur. broj: 2142/01-02/1-20-4

Krk, 11. svibnja 2020.

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2142&mjesto=51500&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr