SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

26.

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18 i 32/ 20), članka 8.a Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/18 i 14/20), a u svezi s Odlukom o nastupanju posebnih okolnosti ministra graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 804-08/ 20-01/1, URBROJ: 531-01-20-1 od 20. ožujka 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne
naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište
koje služi obavljanju poslovne djelatnosti za vrijeme
trajanja epidemije bolesti COVID-19

Članak 1.

Vlasnici/korisnici poslovnih prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na području Općine Baška koji su obveznici plaćanja komunalne naknade, a koji su sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine (»Narodne novine« broj 32/20) obuhvaćeni mjerom obustave rada, oslobađaju se u cijelosti plaćanja komunalne naknade za mjesece travanj i svibanj 2020. godine za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.

Članak 2.

Oslobođenje iz članka 1. ove Odluke ne mogu ostvariti vlasnici/korisnici poslovnih prostora i građevinskog zemljišta koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, obveznici plaćanja komunalne naknade, koji do dana podnošenja zahtjeva za oslobođenje nisu u cijelosti podmirili dospjela dugovanja komunalne naknade.

Oslobođenje iz članka 1. ove Odluke ne mogu ostvariti obveznici iz članka 16. stavka 2. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/18 i 14/20), za objekte za koje komunalnu naknadu plaćaju u visini 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine.

Članak 3.

Zahtjev za oslobađanje iz članka 1. ove Odluke podnosi se Odsjeku za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška do 25. lipnja 2020. godine.

Način podnošenja zahtjeva i obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovog članka objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Baška.

U postupku oslobađanja iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša ne donosi rješenje, već obvezniku plaćanja komunalne naknade na dokaziv način (putem poštanske pošiljke, elektroničke pošte i sl.) dostavlja pisanu obavijest o oslobađanju plaćanja komunalne naknade.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/4

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-6

Baška, 12. svibnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr