SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/ 19.) te članka 61. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 15/13, 30/13 - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, načelnik Vinodolske općine, dana 4. svibnja 2020. godine, donosi

V. Izmjene i dopune
Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Izmjenom i dopunom Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 17., 26/17., 13/18. i 24/18.; u nastavku teksta: Pravilnik) i to u dijelu Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske općine, Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti kao sastavnom dijelu Pravilnika, pod rednim brojem 6. računovodstveni referent, Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja mijenja se i glasi:

»- srednja stručna sprema ekonomskog usmjerenja, 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.«

Članak 2.

U preostalom dijelu Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/17., 26/17., 13/18., 24/18. i 3/19.), ostaje neizmijenjen.

Članak 3.

Ove V. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/20-01/1

Ur. broj: 2107-03/20-03-1-5- 1645

Bribir, 4. svibnja 2020.

 

Načelnik

mr. sc. Marijan Karlić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr