SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
GRAD KRK

17.

Na temelju članka 95. stavak 2. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/ 14, 3/18 i 7/20 ), Gradsko vijeće Grada Krka, na izvanrednoj (elektronskoj) sjednici održanoj 4. svibnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/18) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, naplaćena sredstva komunalne naknade mogu se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 1. i 2. ovog članka.«

Članak 2.

Iza članka 17. Odluke o komunalnoj naknadi dodaje se članak 17.a koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti opisanih člankom 3. stavkom 3. ove Odluke obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti mogu se osloboditi djelomično ili u potpunosti plaćanja obveza komunalne naknade dok traju posebne okolnosti, o čemu će Gradsko vijeće donijeti odluku.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/20-01/17

Ur. broj: 2142/01-01-20-4

Krk, 4. svibnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2141&mjesto=51500&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr