SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

25.

Temeljem članka 25.a. Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 19, 14/20), te članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. svibnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade
za korištenje površine javne namjene, te načinu
i rokovima plaćanja iste

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za korištenje površine javne namjene, te načinu i rokovima plaćanja iste (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/19), iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a. koji glasi:

»Članak 9.a.

(1) Iznimno, zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaja mjera suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, naknade za korištenje površine javne namjene određene ovom Odlukom umanjuju se za 25%.

(2) Umanjenje iz prethodnog stavka primjenjuje se za 2020. godinu.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-03-02/1-20-9

Baška, 4. svibnja 2020.

 

 

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr