SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 15. Četvrtak, 7. svibnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 25.a. Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/ 19, 14/20), te članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20), Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. svibnja 2020. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o rokovima i uvjetima
davanja u zakup javne površine u svrhu postavljanja
ugostiteljskih terasa na javnim površinama, te načinu
plaćanja zakupnine i zaključenju ugovora o zakupu

Članak 1.

U Odluci o rokovima i uvjetima davanja u zakup javne površine u svrhu postavljanja ugostiteljskih terasa na javnim površinama, te načinu plaćanja zakupnine i zaključenju ugovora o zakupu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/18), u članku 2. iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»Iznimno, zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom bolesti COVID-19, te utjecaja mjera suzbijanja zaraze virusom SARS-CoV-2 na poslovanje, do 5. srpnja 2020. godine odgađaju se rok za plaćanje zakupnine iz stavka 1. ovoga članka i rok za plaćanje prvog obroka zakupnine iz stavka 3. ovoga članka,

Ugovor o zakupu javne površine sa zakupnicima koji koriste odgodu iz prethodnog stavka zaključuje se uz uvjet da su prethodno dostavili instrument osiguranja plaćanja u obliku bjanko zadužnice na iznos godišnje zakupnine.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/20-01/6

Ur. broj: 2142-03-02/1-20-10

Baška, 4. svibnja 2020.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr