SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
OPĆINA PUNAT

25.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18, 10/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Punat, na 27. sjednici održanoj dana 14. travnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete
korištenja sustava javnog iznajmljivanja
bicikala Krk-bike

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog Općih uvjeta korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikala Krk-bike trgovačkog društva Ponikve eko otok Krk d.o.o. sa sjedištem u Krku, Vršanska 14, OIB: 04155352667 koje je društvo ovlašteno za obavljanje usluge sustava javnog iznajmljivanja bicikala na području Općine Punat.

Članak 2.

Opći uvjeti objavit će se u Službenim novinama Primorsko goranske županije, na mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči Općine Punat i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Članak 3.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-20-9

Punat, 14. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
SUSTAVA JAVNOG IZNAJMLJIVANJA
BICIKLA KRK-BIKE

KRK, studeni 2019. godine

Ovim Općim uvjetima korištenja sustava javnog iznajmljivanja bicikla (u daljnjem tekstu: KRK-BIKE) uređuju se uvjeti najma, korištenja, registracije korisnika, zaštite osobnih podataka i ostali detalji KRK-BIKE usluge.

POJMOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U OVIM OPĆIM UVJETIMA

1. Sustav javnog iznajmljivanja bicikla (u daljnjem tekstu: KRK - BIKE) je sustav korištenja javnih bicikala na području Grada Krka i Općina Baška, Dobrinj, Malinska- Dubašnica, Omišalj, Punat i Vrbnik.

2.Upravitelj sustava KRK-BIKE je Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, OIB 04155352667 koja daje na korištenje bicikle u svoje ime i račun sklapanjem ugovornog odnosa s korisnikom bicikla.

3.Korisnik je punoljetna fizička osoba koja stječe pravo na korištenje na temelju QRPay koda i koja je osobno odgovorna od trenutka preuzimanja bicikla s postolja KRK bike stanice do trenutka kada je bicikl ispravno vraćen te je time registriran u sustavu.

4. KRK bike električna stanica se sastoji od pilona, postolja za električne bicikle, klupe i softwera.

5. Pilon je kućište s monitorom osjetljivim na dodir koji se nalazi na svakoj stanici i služi za pregled raspoloživih mjesta i bicikala, unos koda za jednokratnu uporabu te pregled općih informacija o sustavu.

6. Postolje je parkirno mjesto za električne javne bicikle.

7. Jednokratni kod je alfa-numerički kod koji izdaje operator KRK bike sustava nakon registracije, a služi za uporabu bicikala za vrijeme ugovorenog trajanja korištenja.

8. Operator KRK bike sustava je GO 2 Bike, Pula, Sponzina 75, OIB 9919196002 (u ime i za račun upravitelja)

9. Povjerenstvo čine osobe koje je Upravitelj Krk bike sustava imenovao za utvrđivanje štete nastale na biciklu koja nastane prilikom njegovog korištenja, grube nepažnje korisnika bicikla ili u slučaju krađe bicikla.

1. UVJET KORIŠTENJA BICIKLA

Bicikl može koristiti svaka fizička punoljetna osoba koja je zasnovala najam putem QRPay koda. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta korisnik pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je punoljetan.

Korištenje bicikala iz sustava KRK bike je moguća 7 dana u tjednu, 24 sata u aktivnom razdoblju. Korisnik se obvezuje vratiti bicikl na električnu stanicu u roku od 24 sata od početka najma.

Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani sukladno odredbama Zakona o sigunosti prometa na cestama.

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

2.1. Registracija putem QRPay koda:

Korisnik se može registrirati za korištenje sustavom direktno na lokaciji KRK bike stanice putem QRPay koda. Korisnik može putem QRPay koda steći pravo na najam bicikle prema aktivnom i dostupnom cjeniku. U tom slučaju korisnik kupuje alfa-numerički kod za KRK bike uslugu skeniranjem (očitavanjem) QRPay koda za električnu biciklu koji se nalazi na pilonu te se zatim registriracijom i pristankom na opće uvjete izvrši naplata usluge korištenjem kreditne kartice kao i kasnija eventualna naplata nastala kao prekoračenje dozvoljenog vremenskog limita. Korištenje QRPay sustava, u ime i za račun Vlasnika osigurava Operator sustava. Prihvaćanjem Općih uvjeta, izvršenim plaćanjem i izdanim računom smatra se da je sklopljen ugovor o najmu bicikla.

Sustav prihvaća Mastercard, Visa, Amex i Diners kartice.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

3. STJECANJE PRAVA NA KORIŠTENJE BICIKALA I POČETAK KORIŠTENJA KRK bike SUSTAVA

3.1. Stjecanje prava na korištenje putem QRPay koda:

Ukoliko se korisnik registrira za korištenje sustavom direktno na lokaciji KRK bike stanice putem QRPay koda, potrebno je prvo skenirati (očitati) QRPay kod koji se nalazi na pilonu. Način skeniranja (očitanja) ovisi o vrsti mobitela i tehnologiji koju isti primjenjuje (skenira

nje putem aplikacije za slikanje (fotoaparat), QRPay kod čitač aplikacija i sl.).

Nakon što je korisnik skenirao (očitao) QRPay kod za plaćanje slijedi daljnje upute za registraciju (ime i prezime korisnika, e-mail, mobilni telefon, lozinka, broj kreditne kartice). Nakon što je izvršeno plaćanje korištenjem WSPay sigurnog sustava za naplatu kartica, korisnik dobiva alfa-numerički kod za vožnju koji zatim ili utipka na pilonu i odabere željeni slobodni bicikl ili skenira QR kod na željenoj bicikli, utipka i otključa biciklu korištenjem mobitela. Nakon toga, korisnik može izvaditi bicikl sa postolja i voziti.

Prihvaćanjem Općih uvjeta korisnik prihvaća da Upravitelj ima pravo tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay, ponovno naplatiti sredstva do punog iznosa prekoračenja, a Operator KRK bike sustava dužan je o tome obavijestiti korisnika na e-mail adresu navedenu prilikom stjecanja prava na uporabu bicikla putem QRPay koda.

Prikupljene podatke o korisniku, Operator KRK bike sustava smije koristiti isključivo za potrebe KRK bike sustava i korisnika, uređene ovim Općim uvjetima te sklopljenim Ugovorom o najmu bicikla i Općom uredbom o zaštiti podataka. Početak korištenja bicikla je trenutak kada korisnik unese jednokratni kod na svojem mobitelu te otključa biciklu.

4. OGRANIČENJA PRAVA NA KORIŠTENJE KRK bike SUSTAVA

Korištenje bicikle se naplaćuje po satu korištenja s tolerancijom od 5 minuta zakašnjenja nakon čega se svaki sljedeći sat naplaćuje po istoj cijeni.

Korisnik smije isti bicikl koristiti najduže 24 sata od početka najma nakon čega je dužan bicikl vratiti na električnu stanicu, a u protivnom se smatra da je došlo do otuđenja.

4.1. Stjecanje prava na uporabu putem QRPay koda:

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka registracije na KRK bike stanici i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta smatrat će se da je riječ o neovlaštenom prisvajanju tuđe imovine.

Korisnik prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća da Upravitelj ima pravo tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay ponovno naplatiti sredstva za eventualno terećenje dodatnog vremena korištenja ili za buduća plaćanja korištenja zbog razloga navedenih u ovoj točki Općih uvjeta, a sve u skladu s važećim cjenikom iz KRK bike sustava. Opetaror bike sustava dužan je o tome obavijestiti korisnika na e-mail adresu navedenu prilikom stjecanja prava na uporabu bicikla putem QRPay koda.

Ukoliko korisnik na navedenoj kreditnoj kartici ne bude imao na raspolaganju dovoljan iznos sredstava za naplatu ili naplata ne bude moguća iz nekih drugih razloga na strani korisnika, Operator KRK bike sustava će tog korisnika izvijestiti pisanim putem, na adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na uporabu putem QRPay koda, o visini sredstava te zatražiti naknadno plaćanje u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati. Do uplate prethodno navedenog iznosa Operator KRK bike sustava blokira navedenog korisnika, a korisnik ne može koristiti usluge KRK bike sustava. Ako plaća kreditnom karticom-kartica neće omogućiti registraciju u slučaju da na njoj postoji ograničenje ili slično. Ako nema ograničenja kartičar će platiti iznos vjerovniku neovisno o njegovom odnosu s korisnikom bicikle.

5. UVJETI UPORABE BICIKLA

1. Bicikl se u smislu ovih Općih uvjeta koristi unutar administrativnih granica jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

2. Korisnik je osobno odgovoran za poštivanje prometnih pravila i pridržavanje svih ostalih zakonskih obveza.

3. Korisnik mora voziti bicikl sa obje ruke, koje prilikom vožnje moraju biti na upravljaču.

4. Košarica na biciklu služi za prijevoz stvari do maksimalno pet kilograma. Prilikom smještanja stvari u košaricu potrebno je voditi računa da se košarica ne preoptereti te da stvari budu dobro učvršćene kako ne bi ispale prilikom vožnje.

5. Korisniku nije dopušteno izvoditi bilo kakve preinake ili promjene na biciklu.

6. Korisniku se preporuča uporaba zaštitne kacige.

7. Korisniku je zabranjeno davanje bicikla u podnajam. Korisnik je osobno odgovoran za unajmljeni bicikl.

8. Prije uporabe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom).

9. Eventualni kvar na unajmljenom biciklu koji je primjetio prilikom korištenja bicikla, korisnik je dužan bez odgode prijaviti na telefon broj: +385 51 654 600. Radno vrijeme za prijavu eventualnih kvarova je 7/24

10. Korisnik je dužan vratiti bicikl u stanju u kojem je bicikl preuzet, a eventualne troškove koji nastanu iz razloga što korisnik nije postupio u skladu s ovom odredbom snosit će korisnik (pranje bicikla i sl.)

11. Bicikl nije dopušteno koristiti u sljedećim slučajevima:

a. za prijevoz drugih osoba (iz sigurnosnih razloga osobito djece)

b. za prijevoz izvan administrativnih granica otoka Krka

c. za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala

d. za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli

e. prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena

f. pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

6. PARKIRANJE BICIKLA

Korisnik se obvezuje da će poštivati prometna pravila prilikom parkiranja, te paziti da parkirani bicikl ne utječe na sigurnost drugih u prometu. Korisnik koji koristi električni bicikl na temelju preuzetog koda može prilikom parkiranja bicikla isti zaključati.

Bicikl je zabranjeno parkirati:

a. na semaforu

b. prolazima užim od 1,50 metara

c. na prostoru izlaza u slučaju opasnosti

d. na način da bicikl prekriva nečije oglasne površine/ prostor za oglašavanje

e. u kućama, dvorištima ili vozilima.

f. na automatu za parkirne karte

g. na prometnim znakovima

h. na pješačkom prijelazu

i. na ostalim neprimjerenim mjestima za parkiranje bicikla u uporabi.

7. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Odgovornost korisnika za bicikl počinje od trenutka preuzimanja bicikla s postolja KRK bike stanice i traje do trenutka ispravnog vraćanja bicikle čime je povrat registriran

u sustavu. Napomena: Provjeriti oznaku na postolju je li bicikl pravilno zaključan (tek onda je pravilno razdužen).

Korisnik koristi bicikl na vlastitu odgovornost.

Prije uporabe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala) i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete na biciklu i s biciklom, koje je sam uzrokovao. To se odnosi i na štete prema trećim osobama kao i za otuđenje (krađu) u vrijeme kad ga koristi korisnik.

U slučaju da Ponikve eko otok Krk d.o.o. , nakon vraćanja bicikla, provjerom računalnog sustava i stvarnog stanja bicikla, uoči štetu koju je nedvojbeno mogao prouzročiti isključivo korisnik koji je posljednji po redu vratio bicikl, Operator KRK bike sustava će tog korisnika izvijestiti pisanim putem, na adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na korištenje putem QRPay koda, o visini počinjene štete te zatražiti naknadu štete u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati.

Korisnik ne snosi odgovornost za štete za koje nije informiran od strane Operatora KRK bike sustava na opisani način. Navedeno se ne odnosi na štete nastale grubom nepažnjom ili zbog krađe. Gruba nepažnja korisnika predstavlja ponašanje korisnika koje je suprotno ovim Općim uvjetima, nemaran odnos prema biciklu, namjerno oštećenje bicikla, oštećenje bicikla uzrokovano krajnjom nepažnjom korisnika, odnosno ostavljanje istog na zabranjenim mjestima iz točke 6. Općih uvjeta, te nezaključavanje bicikla koje je dovelo do krađe istog.

Korisnik je odgovoran i za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s povjerenstvom prilikom utvrđivanja štete i/ili potrage za počiniteljem krađe bicikla ili štete na biciklu.

U slučaju oštečenja bicikla korisnik je dužan u najkraćem roku obavjestiti Ponikve eko otok Krk d.o.o. na tel. +385 51 654 600, e-mail:ponikve@ponikve.hr

U slučaju krađe bicikla korisnik je dužan u najkraćem roku obavjestiti Policijsku postaju KRK na tel. 192

8. DUŽNOSTI I ODGOVORNOST UPRAVITELJA KRK bike SUSTAVA

Upravitelj KRK bike sustava jamči da su svi bicikli koji se stavljaju na raspolaganje za korištenje, u voznom stanju, ali ne isključuje mogućnost kvarova koji nastanu redovnim korištenjem ili prešućivanjem korisnika.

Upravitelj KRK bike sustava ne odgovara za ozljede korisnika ili trećih osoba uzrokovane uporabom bicikla.

Upravitelj KRK bike sustava ne odgovara za osobne stvari koje korisnik prevozi na biciklu.

Upravitelj KRK bike sustava ne odgovara za štete koje korisnik pretrpi u slučaju da bicikl ne koristi na propisan način opisan u točki 5. ovih Općih uvjeta te za neovlašteno korištenje bicikla.

9. OBAVJEŠTAVANJE U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju prometne nezgode, korisnik je dužan odmah prijaviti nezgodu Ponikve eko otok Krk d.o.o. na broj telefona +385 51 654 600, e-mail:ponikve@ponikve.hr ili Policijsku postaju Krk na broj telefona 192 ili Centar za obavješćivanje 112.

Ukoliko korisnik ne izvrši prijavu nezgode, bit će odgovoran vlasniku KRK bike sustava za svu štetu na biciklu koja bude prouzročena zbog predmetne nezgode.

10. ZAVRŠETAK KORIŠTENJA I VRAĆANJE BICIKLA

Završetkom korištenja najma bicikla smatra se trenutak kada je korisnik ispravno vratio bicikl na postolje KRK bike stanice. Korisnik je dužan parkirati/vratiti bicikl na način da bude vidljiv na jednom od službenih KRK bike stanica.

Prilikom vraćanja bicikl mora biti zaključan na način da se ispravno odloži u odgovarajuće postolje KRK bike stanice. Napomena: Provjeriti oznaku na postolju da je bicikl pravilno zaključan (tek onda je pravilno razdužen).

Lokacije svih službenih stanica vidljive su na: www.ponikve.hr

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka registracije na KRK bike postaji i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta smatrat će se da je riječ o krađi bicikla.

Ponikve eko otok Krk d.o.o. odmah će izvršiti prijavu Policijskoj postaji Krk, a korisnik je dužan vlasniku nadoknaditi štetu.

Osoba za koju se utvrdi da je protupravno prisvojila bicikl dužna je platiti nabavnu cijenu bicikla.

11. NAKNADE I CIJENE

Naknada za KRK bike usluge obračunavat će se prema važećem cjeniku na dan najma bicikla na KRK bike stanici, u skladu s Općim uvjetima korištenja KRK bike usluge.

Cjenik KRK bike usluga objavljuje se na web stranici www.ponikve.hr

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka je Operator KRK bike sustava, dostupan na adresi:info@go2bike.hr

Operator KRK bike sustava jamči tajnost podataka koje mu je na bilo koji način korisnik učinio dostupnima, pod čime se podrazumijevaju: ime i prezime, OIB, adresa, mail, broj kreditne kartice i broj mobitela. Navedene podatke Operator KRK bike sustava nikome neće učiniti dostupnima, osim po nalogu suda, državnog odvjetništva, redarstvenih tijela ili u izvršavanju drugih zakonskih obveza.

Operator KRK bike sustava je odgovoran za sprječavanje neovlaštene upotrebe podataka korisnika od strane trećih osoba. Podaci korisnika, koje je Operatoru KRK bike sustava dao prilikom zasnivanja ugovornog odnosa o najmu bicikala temeljem ovih Općih uvjeta, smiju se koristiti isključivo u svrhu određenu ovim Općim uvjetima i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa između upravitelja i korisnika, a u protivnom Operator KRK bike sustava odgovara korisniku za neovlašteno korištenje osobnih podataka, osim ako je od korisnika ishođena privola za čuvanje podataka dok za to postoji svrha.

Korisnik ima pravo od Operatora zatražiti pristup osobnim podacim, ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

U slučaju da ispitanik utvrdi da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

13. OSTALE ODREDBE

Za sve eventualne sporove u korištenju KRK bike sustava nadležan je Općinski sud u Crikvenici-Stalna služba u Krku

Za sve što nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

14. OBJAVLJIVANJE OPĆIH UVJETA

1. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni na internetskoj stranici www.ponikve.hr

2. Informacije o KRK bike sustavu dostupne su putem e- mail adrese: ponikve@ponikve.hr, telefona 051 654 666.

Krk, studeni 2019. godine

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2137&mjesto=51521&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr