SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 11. Srijeda, 15. travnja 2020.
OPĆINA PUNAT

23.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije 8/18, 10/19 i 3/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 27. sjednici održanoj dana 14. travnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Punat za 2020. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2020. godinu («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 34/19 i 3/20) članak 27. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa od 5.000.000,00 kuna.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-20-5

Punat, 14. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2137&mjesto=51521&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr