SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD RAB

31.

Na temelju članka 35. i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- pročišćeni tekst zakona (»Narodne novine« broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 13/13 i 31/13 - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Raba je, dana 6. travnja 2020. godine donio

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab

Članak 1.

Dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab razrješuje se Danijel Potočnjak, imenovana od strane gradonačelnika Grada Raba.

Članak 2.

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab imenuju se Ivana Fafanđel Gvačić.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba, i to svakom vijećniku osobno.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 602-01/20-01/13

Ur. broj: 2169-01-01-20-01

Rab, 6. travnja 2020.

GRADONAČELNIK

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr