SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD RAB

26.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/ 18, 40/18 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 8. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata za 2019. godinu

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu, na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđena su kako slijedi:

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu od 8.977.809,80 kn podmirit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 8.977.809,80 kn.

Za knjigovodstveno evidentiranje ove Odluke odobrava se račun 92222 za iznos 8.977.809,80 kn, a zadužuje račun 92211 za iznos od 8.977.809,80 kn.

Ostvarenim viškom primitaka od financijske imovine na računu 92213 - Višak primitaka od financijske imovine u iznosu od 12.241.049,44 kn podmirit će se dio manjka prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 12.241.049,44 kn jer se Grad Rab dugoročno zadužio kod poslovne banke za izgradnju infrastrukture u Radnoj zoni Mišnjak.

Za knjigovodstveno evidentiranje ove Odluke odobrava se račun 92222 za iznos 12.241.049,44 kn, a zadužuje račun 92213 za iznos od 12.241.049,44 kn.

 

Članak 3.

Nakon provedbe ove Odluke višak prihoda poslovanja za raspodjelu u sljedećim razdobljima iznosi 416.906,17 kn.

Prema izvorima financiranja ostvareni višak prihoda poslovanja sastoji se od viška prihoda prema sljedećim izvorima financiranja:

1. Komunalni doprinos 416.906,17 kn.

Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/02

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-9

Rab, 8. travnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr