SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

14.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20) Općinsko vijeće Općine Baška, na izvanrednoj sjednici održanoj elektronskim putem 7. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava
za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste
grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Baška u 2020. godini

Članak 1.

U Odluci o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2020. godini

(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 19), u članku 3. iznos »36.600,00 kn« mijenja se i glasi »11.400,00 kn«.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se u visini od 1.000,00 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću prema konačnim rezultatima lokalnih izbora, kako slijedi:

1. Hrvatska demokratska zajednica 3.000,00 kn

2. Primorsko-goranski savez 3.000,00 kn

3. Hrvatska stranka prava 1.000,00 kn

4. Socijaldemokratska partija Hrvatske 2.000,00 kn

5. Stranka umirovljenika 1.000,00 kn

6. Lista grupe birača 1.000,00 kn.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola političkim strankama, odnosno članu izabranom s liste grupe birača, također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, kako slijedi:

1. Primorsko-goranski savez 200,00 kn

2. Lista grupe birača 100,00 kn

3. Hrvatska demokratska zajednica 100,00 kn.«

Članak 4.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za drugo, treće i četvrto tromjesečje isplatit će se jedna trećina iznosa koji se utvrđuje kao razlika ukupnih godišnjih sredstava po članu na temelju ove Odluke i iznosa već uplaćenih sredstava po članu za prvo tromjesečje 2020. godine.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/2

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-7

Baška, 7. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr