SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
OPĆINA BAŠKA

12.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 6/20), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Baška, na izvanrednoj sjednici održanoj elektronskim putem dana 7. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o naknadama za rad u Općinskom
vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća
Općine Baška i vijećima mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/14) iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Iznimno, za 2020. godinu, sredstva za isplatu naknada koje se uređuju ovom Odlukom neće se obračunavati niti isplaćivati, s ciljem provedbe mjera za uravnoteženje Proračuna Općine Baška za 2020. godinu uslijed proglašene epidemije bolesti COVID-19.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/2

Ur. broj: 2142-03-1/1-20-5

Baška, 7. travnja 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr