SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 9. Petak, 3. travnja 2020.
OPĆINA MATULJI

14.

Temeljem članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 68/18 i 110/18) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 31.ožujka 2020. god., donosi

IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2019. GODINU

I. Realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture (»Službene novine« br. 39/18, 16/19 i 26/19) prema procijenjenim i ostvarenim vrijednostima troškova

Program građenja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture u odnosu na planirana sredstva i ostvarene troškove, realiziran je kako slijedi:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II. Realizacija Programa građenja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

- Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)

Izvršene su geodetske usluge (16.125,00 kn) i izrađen idejni projekt koji će biti fakturiran početkom 2020. godine (67.500,00 kn). U tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole.

- Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1) prema UPU Matulji

Pokrenuti je postupak izrade glavnog projekta za dionicu ceste »Odvojak 1 - dio A«, za koji su riješeni imovinsko-pravni odnosi, dok je za dionicu ceste »Odvojak 1 - dio B« ugovorena izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole. Usluga će biti fakturirana u 2020. godini (73.750,00 kn).

- Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Pokrenut je postupak ugovaranja novelacije glavnog projekta kao posljedice homogenizacije katastarske općine Puži, te prateće geodetske usluge. Navedeno će biti fakturirano tijekom 2020. godine (68.625,00 kn).

- Pristupna cesta poslovnoj zoni Brgud (K7) i poslovnoj zoni Miklavija (K8) i naselju Brgud

Tijekom godine završena je izgradnja drugog dijela oborinske odvodnje, te elektroinstalacija cestovne rasvjete i SN/NN kabelske kanalizacije (776.823,80 kn).

Krajem godine je pokrenut postupak nabave za radove na dovršetku rekonstrukcije dionice koji će se izvoditi početkom 2020. godine (2.687.500,00 kn).

- Dionica ceste »F-E-F« u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

Izrađen je separat troškovnika za provedbu nabave (6.250,00 kn), a krajem godine su pokrenuti postupci nabave za dovršetak izgradnje (građevinski i elektroinstalaterski radovi), koji će se izvoditi početkom 2020. godine (167.750,00 kn).

- Rekonstrukcija ceste Brešca - groblje u Brešcima

Za potrebe ceste Brešca - groblje u Brešcima, ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata (22.250,00 kn), koji će biti fakturirana po provedbi elaborata.

- Dionica ceste »F-E-D-F« (dionica D-F) u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

Započeta izgradnja u 2018. godini je dovršena početkom 2019. godine (194.603,59 kn).

- Marinčićeva cesta (poveznica Šmogorske i Kastavske ceste)

Sredstva su utrošena na projektnu dokumentacije rekonstrukcije Marinčićeve i Kastavske ceste te prilagodbe dijela oborinske odvodnje u Marinčevoj ulici (48.500,00 kn).

- Cesta oznaka B-B2 unutar radne zone RZ-2 u Matuljima

Pokrenut je postupak ugovaranja glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole (37.500,00 kn).

- Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)

Ugovorena je izrada idejnog projekta za potrebe ishođenja lokacijske dozvole i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Navedena usluga će biti fakturirana početkom 2020. godine (63.750,00 kn).

- Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-2 i SU-3

Ugovorene su geodetske usluge, te je pokrenut postupak nabave za usluge izrade idejnog projekta što će biti realizirano tijekom 2020. godine (71.875,00 kn).

- Cesta poveznica Šmogorske ceste i ulice Viktora Cara Emina

Sredstva za izradu projektne dokumentacije nisu utrošena budući da je dionica predmetom projektiranja Hrvatskih željeznica i to u projektu izgradnje drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani, sklopljenog između trgovačkog društva HŽ Infrastruktura d.o.o., te Primorsko-goranske županije, grada Rijeke, grada Bakra i Općine Matulji

- Cesta unutar poslovne zone Miklavija

Pokrenut je postupak nabave za uslugu izrade idejnog projekta koji će biti realiziran tijekom 2020. godine (225.000,00 kn).

CENTAR MATULJA

Sredstva koja se odnose na dio ugovorenih usluga iz 2016. godine za izradu »projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra« (i to samo na uređenje centra Matulja) nisu utrošena tijekom 2019. godine (394.936,88 kn).

IGRALIŠTA

Postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju igrališta u Bregima je u tijeku (utrošeno 7.500,00 kn), a preostala ugovorena usluga izrade geodetskog projekta (6.250,00 kn), će biti fakturirana po dovršetku izgradnje predmetnog igrališta.

DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJEG VRTIĆA VELI BRGUD

Tijekom godine dovršeni su radovi na uređenju dječjeg igrališta dječjeg vrtića u velom Brgudu (503.927,74 kn).

OBORINSKA KANALIZACIJA

Na području Mihelića izgrađen je dio sustava oborinske odvodnje čiji je postupak pokrenut 2018. godine (24.875,00 kn).

PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE RASVJETE

Sredstva su utrošena na proširenje i interpolaciju javne rasvjete na području Matulja, Jušića, Principi, Zaluki, Škrapne i Šapjana (38.650,00).

PROŠIRENJA GROBLJA

Na groblju Matulji izvedeni su hortikulturni radovi, odnosno sadnja penjačica bršljana uz žičanu ogradu na javnoj površini uz groblje (13.750,00 kn).

Za potrebe izrade projektne dokumentacije potrebne za proširenje groblja Veli Brgud, ugovorene su geodetske usluge, te pokrenut postupak nabave za uslugu izrade glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole, što će biti realizirano početkom 2020. godine (100.000,00 kn).

Klasa: 400-02/20-01/0004

Ur. broj: 2156/04-01-1-1-20-2

Matulji, 31. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr