SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.

Na temelju članka 44. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/80, 136/12, 15/15), članka 7. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu. (»Službene novine« broj 29/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćen tekst i 2/20), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst) i članka 12. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama (»Službene novine« broj 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na izvanrednoj (elektronskoj) 28. sjednici od 30. ožujka 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatiji
za preuzimanje obveza na teret Proračuna
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Daje se suglasnost Thalassotherapiji Opatija za preuzimanje obveza za povrat dugoročnog zaduženja na teret Proračuna Primorsko-goranske županije po godinama i sljedećim iznosi

-2020. godina:
trošak glavnice 787.312,50 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi
trošak kamate 43.233,72 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi

-2021. godina:
trošak glavnice 1.049.750,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije
trošak kamate 46.722,49 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi

-2022. godina:
trošak glavnice 1.049.750,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije
trošak kamate 34.661,89 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi

-2023. godina:
trošak glavnice 1.049.750,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije
trošak kamate 22.589,74 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi

-2024. godina:
trošak glavnice 1.049.750,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije
trošak kamate 10.533,52 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi

-2025. godina:
trošak glavnice 1.049.750,00 kn iz izvora 445 - prihodi za decentralizirane funkcije
trošak kamate 743,50 kn iz izvora 321 - vlastiti prihodi

Članak 2.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih temeljem članka 1. ove Odluke Dom zdravlja Primorsko-goranske županije mora kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-12

Rijeka, 30. ožujka 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr