SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

36.

Na temelju članka 76. stavak 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09,123/11, 56/16 i 98/19), članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst i 2/20), članka 84. Poslovnika županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 12. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama (»Službene novine« broj 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na izvanrednoj (elektronskoj) 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Statuta
Županijske lučke uprave Rab

I.

Daje se suglasnost na II. Izmjenu Statuta Županijske lučke uprave Rab, koji je donijelo Upravno vijeće Županijske lučke uprave Rab na sjednici održanoj dana 10. veljače 2020. godine.

(II. Izmjene Statuta su sastavni dio ove Odluke).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-9

Rijeka, 30. ožujka 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2134&mjesto=00001&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr