SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 8. Utorak, 31. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

34.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (»Službene novine« broj 29/19), članka 28. točke 8. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/ 18, 8/18-pročišćen tekst i 2/20), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13, 25/13- pročišćeni tekst) i članka 12. Pravila sazivanja i održavanja sjednica Županijske skupštine Primorsko-goranske županije elektronskim putem u izvanrednim situacijama (»Službene novine« broj 7/20), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na izvanrednoj (elektronskoj) 28. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2020. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje
Županijskoj lučkoj upravi Cres kod Erste&
steiermärkische bank d.d. radi financiranja projekta
rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Cres za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 5.000.000,00 kuna kod Erste&steiermärkische bank d.d., radi financiranja projekta rekonstrukcije i dogradnje zapadnog dijela luke Cres, a pod sljedećim uvjetima:

- Iznos glavnice kredita: 5.000.000,00 (slovima: petmilijuna) kuna

- Valuta: u kunama

- Vrsta kredita: dugoročno financiranje

- Namjena kredita: Rekonstrukcija i dogradnja zapadnog dijela luke Cres

- Krajnji rok korištenja kredita: 31.12.2020. godine

- Način otplate kredita: 5 godina, bez počeka, u polugodišnjim ratama

- Kamatna stopa: 1,20% godišnje, fiksna

- Naknada za obradu kredita: 0,25% od iznosa kredita, jednokratno, prije prvog korištenja

- Naknada za rezervaciju sredstava: ne obračunava se

- Instrumenti osiguranja kredita:

* Zadužnice Županijske lučke uprave Cres

Cijena ponude u kunama:

- Iznos kamate: 205.048,55 kuna

- Iznos naknade za obradu kredita: 12.500,00 kuna

- Iznos ostalih troškova kredita: nema

- Konačna cijena ponude: 217.548,55 kuna (slovima:

dvijestosedamnaesttisućapetstočetrdesetosamkunaipedesetpet lipa)

Članak 2.

Obvezuje se Županijska lučka uprava Cres da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/20-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-20-6

Rijeka, 30. ožujka 2020.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2134&mjesto=00001&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr