SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 7. Četvrtak, 26. ožujka 2020.
GRAD KRK

6.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/ 01 vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 18. i 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji
između Grada Krka i Grada Vukovara

Članak 1.

Grad Krk i Grad Vukovar prepoznavši zajedničke mogućnosti u razvijanju i širenju međusobnih odnosa u svrhu ostvarivanja zajedničkih ciljeva na dobrobit svojih građana, uspostavljaju međusobne prijateljske odnose između građana i institucija Grada Krka i Grada Vukovara.

U skladu s tim sklapaju Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Krka i Grada Vukovara (Prilog: Prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Krka i Grada Vukovara koji čini astavni dio Odluke, ali nije predmet objave).

Članak 2.

Suradnja građana, udruga, institucija i predstavnika Grada Krka i Grada Vukovara bit će usmjerena na područja gospodarskog, društvenog, obrazovnog, kulturnog i komunalnog te humanitarnog života, u okviru njihovog samoupravnog djelokruga.

Članak 3.

Grad Krk i Grad Vukovar će aktivno podupirati realizaciju ove suradnje, zbližavanja i međusobnog upoznavanja građana i institucija Krka i Vukovara. Održavat će srdačne veze prijateljstva i zajedništva za razvoj, boljitak i dobrobit svojih zajednica pa će u tom smislu poticati različite aktivnosti građana i institucija Grada Krka i Grada Vukovara.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Krka da potpiše Sporazum o prijateljstvu i suradnji između Grada Krka i Grada Vukovara.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 900-03/20-01/02

Ur. broj: 2142/01-01-20-6

Krk, 11. ožujka 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2133&mjesto=51500&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr