SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
GRAD RAB

13.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Gradonačelnik Grada Raba, po prijedlogu pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša, dana 16. ožujka 2020. godine, donosi,

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske
uprave Grada Raba

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Raba (KLASA: 023-01/15-02/56, URBROJ: 2169-01-01- 15-01 od 15. srpnja 2015., KLASA: 023-01/16-01/107, URBROJ: 2169-01-01-16-3-1 od 8. rujna 2016. i »Službene novine PGŽ« br. 17/19), u Sistematizaciji radnih mjesta u upravnim tijelima, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša kod radnog mjesta pod rednim brojem 5. Referent - komunalni redar, broj izvršitelja poveća se od 1 na 2 izvršitelja.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/20-01/40.

Ur. broj: 2169-01-01-20-3-1.

Rab, 16. ožujka 2020.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oec., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr