SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA BAŠKA

8.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli
stipendija učenicima i studentima

Članak 1.

U Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 29/ 03, 54/06, 56/09, 40/13, 16/19), članak 4. mijenja se i glasi:

»Pravo na stipendiju iz članka 1. ove Odluke prvenstveno imaju hrvatski državljani s prebivalištem na području Općine Baška:

.nadareni završeni osmoškolci s ostvarenim prosjekom ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno) - od 4,70 na više,

.redoviti učenici drugog razreda srednjih škola s ostvarenim prosjekom ocjena u 8. razredu osnovne škole od 4,70 na više i u prvom razredu srednje škole od 4,50 na više,

.redoviti učenici trećeg i četvrtog razreda srednjih škola i redovni studenti prve godine studija s ostvarenim prosjekom ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja (svaka godina zasebno) - od 4,50 na više,

.redovni studenti druge godine studija s ostvarenim prosjekom ocjena u posljednjoj godini srednjoškolskog obrazovanja - od 4,50 na više,

.redovni studenti treće i viših godina studija.

Prosjek ocjena uvećava se kandidatima temeljem postignutog uspjeha na školskim i sportskim natjecanjima (od 1. do 3. mjesta) u prethodne dvije godine obrazovanja:

.za uspjeh na međunarodnim natjecanjima prosjek ocjena uvećava se za 0,50,

.za uspjeh na državnim natjecanjima prosjek ocjena uvećava se za 0,20,

.za uspjeh na županijskim natjecanjima prosjek ocjena uvećava se za 0,10.

U slučaju postignutog uspjeha na više natjecanja, uzima se u obzir samo jedan, najbolji uspjeh.

Učenici i studenti, koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi, nemaju pravo na stipendiju po ovoj Odluci.«

Članak 2.

U članku 9. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Korisnik stipendije koji je izgubio daljnje pravo na stipendiju može se ponovo prijaviti na natječaj za dodjelu stipendija, te mu se može dodijeliti nova stipendija. U slučaju da po novom ugovoru izgubi pravo na stipendiju, ima obvezu povrata ukupno primljenih sredstava po osnovi stipendije iz oba ugovora.«

Članak 3.

Članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Korisnik studentske stipendije, koji redovno upiše narednu akademsku godinu i o istome dostavi pravovaljani dokaz, ostvaruje pravo na nastavak primanja stipendije,

bez obveze sudjelovanja na moguće raspisanom natječaju za dodjelu stipendija.«

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Pravo na daljnje primanje stipendije gubi:

.korisnik učeničke stipendije koji na kraju školske godine ne ostvari prosjek ocjena iz članka 4. ove Odluke,

.korisnik studentske stipendije koji nije redovno upisao sljedeću akademsku godinu.«

Članak 5.

Na korisnike studentskih stipendija, koji su ostvarili pravo na stipendiju temeljem Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 29/03, 54/06, 56/09 , 40/13, 16/19), primjenjuju se odredbe ove Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija učenicima i studentima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-10

Baška, 17. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr