SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 6. Utorak, 24. ožujka 2020.
OPĆINA BAŠKA

7.

Temeljem članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13, 31/15, 27/17, 04/18), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/10, 10/18, 26/18), u članku 2. u odjeljku »Radna mjesta klasifikacijskog ranga 6.« umjesto radnog mjesta »viši stručni suradnik za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša«, upisuje se radno mjesto »viši stručni suradnik za komunalni sustav, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša«.

Članak 2.

U članku 2. u odjeljku »Radna mjesta klasifikacijskog ranga 11.«, umjesto radnog mjesta » referent za računovodstvene poslove, te razrez i naplatu općinskih poreza - 1,54«, upisuju se radna mjesta: »referent za računovodstvene poslove - 1,54« i »referent za razrez i naplatu općinskih poreza - 1,54«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-20-9

Baška, 17. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr