SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

29.

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 3/15, 38/15, 98/19), članka 20. stavak 5. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine« broj 94/07, 47/13), članka 28. točka 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 25. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog
područja u lukama otvorenim za javni promet
županijskog i lokalnog značaja na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 7/99, 20/01, 14/03, KLASA: 022-04/08-03/33, URBROJ: 2170/1-05-01/6-08-09 od 13. studenog 2008, KLASA: 021-04/11-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-11-26 od 27. listopada 2011., KLASA: 021-04/12-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/4-12-51 od 13. rujna 2012., »Službene novine« broj 14/13, 3/14, 26/14, 42/14, 27/15, 30/15, 32/15, 34/15, 41/ 15, 18/16, 15/17, 34/17, 3/18, 12/18, 21/18, 22/18 - pročišćeni tekst, 4/19, 27/19) članak 5. mijenja se i glasi:

»Članak 5.

Lučko područje luke Mišnjak na dijelu k.o. Barbat, čini poligon točaka od 1 do 38 u koordinatnim točkama iskazanim u metrima u HTRS96/TM sustavu:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

 

Članak 2.

Grafički prilog granice lučkog područja koji se odnosi na predmet ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, nakon čega će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/19-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-19-72

Rijeka, 12. prosinca 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=00001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr