SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine« broj 29/19. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 25. sjednici Općinskog vijeća održanoj 4. ožujka 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA
ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA
I VIJEĆNIKA S LISTE GRUPE BIRAČA
ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu:nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2020. godinu, koja sredstva su osigurana u Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu, u iznosu od 30.000,10 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i vijećniku s liste birača dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo za naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.307,70 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva u Proračunu Vinodolske općine za 2020. godinu, kako slijedi:

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za financije, proračun i društvene djelatnosti, na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2107-03/20-01-3-239

Bribir, 4. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr