SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 5. Petak, 13. ožujka 2020.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09., 15/13., 30/13. - pročišćeni tekst, 7/18. i 2/19.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 25. sjednici održanoj 4. ožujka 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
VINODOLSKE OPĆINE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Vinodolske općine za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/19.) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2020. godinu u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2020. (u daljnjem tekstu Proračun) u iznosu od 43.669.644,00 kuna

*tablica se nalazi na dnu dokumenta*

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

*Prilog se nalazi na dnu dokumenta*

Članak 4.

II. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2020. godinu stupaju na snagu osmi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/1

Ur. broj: 2107-03/20-01-3-238

Bribir, 4. ožujka 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik

Boris Miklić, dipl. ing., v. r.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2131&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr