SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

26.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/14,16/15, 3/ 16 i 19/16 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 17. veljače 2020. godine, donio je

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice

I.

Goran Muvrin, predstavnik osnivača u Školskom odboru Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice, Delnice razrješava se dužnosti člana Školskog odbora.

II.

Vesna Uršić Podnar, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice.

III.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke II. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojega je imenovana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/20-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/6-20-20

Rijeka, 17. veljače 2020.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=00001&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr