SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD RAB

9.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o mjerilima za naplatu usluge
Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluge Dječjeg vrtića »Pahuljica« od roditelja - korisnika usluga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01, 4/05, 24/ 15 i 9/16) u članku 6. stavku 1. mijenjaju se podstavci 1. i 2. koji glase:

»- za cjelodnevni boravak 30% ekonomske cijene usluge u dječjem vrtiću,

- za poludnevni boravak 30% ekonomske cijene usluge u dječjem vrtiću.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sudjelovanje Grada Raba, za korisnike usluga dječjeg vrtića sa prebivalištem na području Grada Raba, iznosi 70% od ekonomske cijene usluga u dječjem vrtiću za cjelodnevni i poludnevni boravak djeteta u dječjem vrtiću.«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-7

Rab, 27. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr