SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD RAB

7.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/11), članka 62. Statuta Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o visini ekonomske cijene usluga
u Dječjem vrtiću »Pahuljica«

Članak 1.

U Odluci o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću »Pahuljica« Rab (donesenoj na sjednici Gradskog vijeća Grada Raba održanoj 4. listopada 2011. godine, KLASA: 023-06/11-01/03, URBROJ:2169-01-02-01-11-14 i »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 16) u članku 1. podstavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»- 2.200,00 kn za cjelodnevni, 10-satni boravak djeteta, (sa četiri obroka) u jasličkom ili vrtićkom programu,

- 1.960,00 kn za poludnevni, 6-satni boravak djeteta, (sa tri obroka),«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-6

Rab, 27. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr