SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD RAB

6.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), odredbi Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12, 121/16 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća
mjesnih odbora na području Grada Raba

Članak 1.

U Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/15) u članku 8. stavku 1. i članku 10. stavku 3. riječi: »Upravni odjel za financije i poslove ureda grada« zamjenjuju se riječima: »Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti«.

Članak 2.

U članku 54. stavku 1. i stavku 3. riječi: »Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo u Primorsko-goranskoj županiji« u odgovarajućem padežu.

Članak 3.

Ove Izmjene Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-4

Rab, 27. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr