SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
GRAD RAB

4.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi

IZMJENE POSLOVNIKA
GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

Članak 1.

U Poslovniku Gradskog vijeća Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 23/14 i 4/18) u članku 49. stavku 4. riječi: »središnjeg tijela državne uprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave«.

Članak 2.

U članku 61. stavku 5. riječi: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave« zamjenjuju se riječima: »tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu«.

Članak 3.

Ove Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Raba stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/20-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-20-2

Rab, 27. veljače 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr