SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

15.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) te članka 45. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 8/18 i 10/19) i članka 4. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 12/18) na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, općinski načelnik donosi

PRAVILNIK
o III izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 13/18, 39/18 i 29/19) opisi poslova radnih mjesta 3., 8. i 13. Dodatka I Pravilnika o unutarnjem redu JUO Općine Punat mijenjaju se, a izmjena se nalazi u privitku ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ostale odredbe Pravilnika ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 110-01/18-01/1

Ur. broj: 2142-02-02/1-20-9

Punat, 12. veljače 2020.

Općinski načelnik

Marinko Žic, v. r.

 

                              *tablica se nalazi na kraju dokumentna*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2130&mjesto=51521&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr