SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 4. Petak, 28. veljače 2020.
OPĆINA MATULJI

9.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18 i 112/19) te članka 43.stavak 3. točka 16. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), Općinski načelnik Općine Matulji dana 27. veljače 2020. godine, utvrđuje

PLAN
prijma u službu za 2020. godinu

Članak 1.

Planom prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji za 2020. godinu utvrđuje se stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2020. godini te potreban broj vježbenika u 2020. godini.

Članak 2.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji na dan donošenja ovog Plana popunjeno je 16 radnih mjesta, a za tri radna mjesta su donesena rješenja o prijmu po natječajima provedenim prema Planu prijma u službu za 2019. godinu.

Po pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovog članka u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji bit će popunjeno 19 radnih mjesta na neodređeno vrijeme.

Članak 3.

U Jedinstvenog upravnom odjelu u 2020. godini planira se popuniti sljedeća radna mjesta:

U Odsjeku za komunalni sustav i prostorno planiranje

o Viši/a Savjetnik/ca za tehničke poslove i investicije

o Stručni suradnik/ca za tehničke poslove

o referent/ica - prometni redar

U Odsjeku za samoupravu i upravu

o Viši/a savjetnik/ca za samoupravu i upravu

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji u 2020.godini planira se prijam jednog vježbenika i to stručnog znanja: magistar ekonomske, pravne društvene ili tehničke struke ili stručni specijalist ekonomske, pravne društvene ili tehničke struke, za radno mjesto - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti.

Članak 5.

Općina Matulji popunjava radna mjesta prema ovom planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Matulji za 2020. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

Članak 6.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Općine Matulji.

Klasa: 100-01/20-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-2-01-20-0002

Matulji, 27. veljače 2020.

Općinski načelnik

Mario Ćiković, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr