SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA MRKOPALJ

3.

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 41. Statuta Općine Mrkopalj (»Službe novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09, 34/09 - ispr, 13/13, 19/13, 8/18) Općinski načelnik Općine Mrkopalj donosi

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaće službenika
i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Mrkopalj

Članak 1.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mrkopalj iznosi 4.739,56 kuna bruto.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka Općinskog načelnika Klasa: 022-05/10-01/01 Urbroj: 2112-05-02-10-68 od 23. rujna 2010. i 022-05/13- 01/01 Urbroj: 2112-05-02-13-40 od 2. 12. 2013. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. ožujka 2020. godine.

Klasa: 022-05/20-01/01

Ur. broj: 2112-05-02-20-6

Mrkopalj, 28. siječnja 2020.

Općinski načelnik

Josip Brozović, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr