SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 3. Petak, 14. veljače 2020.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/18 i 10/19), Općinsko vijeće Općine Punat na 26. sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, donosi

O D L U K U
o izmjeni Odluke o zaduživanju Općine Punat

Članak 1.

U Odluci o zaduživanju Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/19) članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

Općina Punat zadužuje se za iznos od 8.544.500,00 kn (osammilijunapetstočetrdesetčetiritisućepetstokunanulalipa) za slijedeće kapitalne projekte koji su planirani u Proračunu Općine Punat u 2020. godini i projekcijama za 2021. i 2022. godinu:

                              *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/20-01/01

Ur. broj: 2142-02-01-20-6

Punat, 11. veljače 2020.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2129&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr